Podržite rad "Denijalove sehare" vašom preporukom na društvenim mrežama.

Napomena

Ako nekad ti primjetiš,
Moju tihu kuću ovu,
Obraduj me sa selamom,
I uputi za me dovu.

Svi ovdje pisani radovi su autorsko djelo vlasnika ove web stranice. Hvala Allahu dž.š. koji mi je podario ovaj dar i omogućio da ovaj svoj dar podijelim sa drugima.
Javno publikovanje tekstova  (na internetu i u štampi) dozvoljeno je ukoliko navedete ime autora ili izvor informacija. Stihove je dozvoljeno koristiti u edukativne svrhe, kao i u svečanim prilikama i za to nije potrebno tražiti dozvolu autora. .

 "Denijalovu seharu"  uređuje i stihove piše Denijal Dergić. Ukoliko imate neke primjedbe, zamjerke, prijedloge možete ih slobodno uputiti. Pogotovu ukoliko vidite da se neki tekst ili dio teksta kosi sa našom časnom vjerom,volio bih da me opomenete i  biće mi izuzetno drago da mi to napišete.

Kontakt: denijal.dergic@gmail.com

Autor o sebi

Rođen  sam 1963 godine u Zagrebu, gdje su moji roditelji radili. Samo nekoliko mjeseci po mom rođenju, vraćamo se svi zajedno nazad u Bosnu i Hercegovinu.  Osnovnu i srednju školu  sam završio u Prijedoru.

Pisanjem poezije sam se počeo baviti slučajno i dosta kasno u nekim teškim i posebnim trenucima za mene. Objavljivao nešto nekada, danas objavljujem samo u ovoj  maloj pjesničkoj radionici. Sebe lično ne smatram pjesnikom.

Vjerovatno stihovi koje pišem nemaju neku veliku književnu vrijednost, ali znam da ih pišem iskreno iz srca i da mi je na neki način obaveza da ih objavim, pa to činim na ovaj način.

Ne pripadam nikakvom pokretu ili udruženju. Nisam član nikakvih nevladinih a ni ostalih organizacija ili udruženja. Nisam član ni jedne političke stranke, partije ili pokreta.   Trudim se da budem dobar vjernik, musliman, džematlija, Allahov rob.Nakon mnogo godina "Denijalova sehara" je promijenila adresu. Od 2019 godine nalazi se na adresi https://www.bilhajr.com/  . Desilo se jednostavno da sam izgleda nešto zabrljao pošto sam sve radim .


U ovoj mojoj sehari možete citati Stihove o Islamu , tu se nalazi zaista veliki broj stihova sa islamskom tematikom.

Drugi dio su Islamske recitacije za djecu i tu sam naziv kaže da se nalaze recitacije i stihovi koji su namijenjeni majmladjima.

U dijelu koji se zove O Muhammedu pejgamberu se nalazi kao prvo Mevludski spjev, Recital "Milost svjetovima" kao jos nekoliko pjesama o najcasnijem covjeku.

I na kraju su Ostali stihovi , Stihovi o svemu i svačemu, o Bosni, rodnom kraju, stihovi napisani u vrijeme Corone virusa, stihovi o selu, sesoskoj tradiciji itd

Svi ovdje pisani radovi su autorsko djelo vlasnika ove web stranice. Hvala Allahu dž.š. koji mi je podario ovaj dar i omogućio da ovaj svoj dar podijelim sa drugima.

Javno publikovanje tekstova  (na internetu i u štampi) dozvoljeno je ukoliko navedete ime autora ili izvor informacija. Stihove je dozvoljeno koristiti u edukativne svrhe, kao i u svečanim prilikama i za to nije potrebno tražiti dozvolu autora.

"Denijalovu seharu"  uređuje i stihove piše Denijal Dergić. Ukoliko imate neke primjedbe, zamjerke, prijedloge možete ih slobodno uputiti. Pogotovu ukoliko vidite da se neki tekst ili dio teksta kosi sa našom časnom vjerom,volio bih da me opomenete i  biće mi izuzetno drago da mi to napišete.

Kontakt: denijal.dergic@gmail.com


Zadnje napisano

-------------------------------------------

Kišna dova
(Po istinitoj priči)

Pričala mi majka stara,
Sve je bilo ko Sahara,
Curica je mala bila,
U mekteb je odlazila.

Godina je sušna bila,
Hambare je ispraznila,
Nema vode u potoku,
Da napoji žednu stoku.

Velika je bila suša,
Zabrinuta svaka duša,
U hladu se svako krije,
Samo sunce jako grije.

Allah dragi milost nudi,
Odlučiše zato ljudi,
Baš svu djecu da pozovu.
Da učine kišnu dovu.

Skupili se kako treba,
Krenuli su od mekteba,
Samo jako sunce žari,
Poveo ih imam stari.

U vrelini toga dana,
Plitka bila rijeka Sana,
Niz obalu silazili,
Svi u rijeku zagazili.

U vodu su djeca stala
Sva zajedno aminala,
Bez grijeha su djeca mala,
Nebil malo kiša pala.

I sa neba bez oblaka,
Počela je kiša jaka,
Nisu stigli da se snađu,
Ni iz vode da izađu.

Allah dragi kišu dade,
Pa i suša tad prestade,
Majka kaže bilo tako,
Uz Allaha sve je lahko.

(05.01. 2021)
-----------------------------------


Rijeka Sana

Sastala se u planini,
Tri izvora ljepotana,
Krenuli su dalje skupa
Potekla je rijeka Sana.

U početku divlja bila,
Zdrava voda, baš zaista,
Dok je tekla prema Ključu,
Ljepotica, bistra, čista.

A Sana je tekla dalje,
Gubila se u brzaku,
Žurila je prema gradu,
Sanskom Mostu, imenjaku.

Mirnije je onda tekla,
Lijepa, tiha, baš u skladu,
Spuštala se mirno dalje,
Ka Prijedoru, lijepom gradu.

Od Prijedora tekla Sana,
Prema Uni, pored pruge,
Ka Bosanskom Novom gradu,
Prema ušću, nema druge.

A do Une kad je stigla,
I sa pjesmom opjevana,
Sestru Unu zagrlila,
Ljepotica rijeka Sana.

(Denijal Dergić, 15.01.2021)
-------------------------------------

Ada Kale

Od davnina Dunav teče,
Obale se nazirale,
Nigdje tako nije bilo,
Kao  što na Adi Kale.

Sanjao je Miskin Baba,
Ostrvo i kuće male,
Ostavio sve bogatstvo,
Krenuo na Adu Kale.

Stigao je iz daljine,
Baš kada su ruže cvale,
Uz zahvalu dragom Bogu,
Došao na Adu Kale.

Nigdje nije ljepše bilo,
Oči su se odmarale,
Gledajući tu ljepotu,
Na ostrvu Ada Kale.

Iako ga više nema,
Mnogi ga i sada hvale,
Ostao je Miskin Baba,
Da pazi na Adu Kale.

Na ostrvu svega bilo,
Dok su ruže mirisale,
Ostale su samo slike,
Sjećanje na Adu Kale.

Ostrvo je potonulo,
I za njime mnogi  žale,
Svako može svojoj kući,
Al niko na Adu kale.

(Denijal D. 07.01.2021)

--------------------------------------


Studentima iz Medine

Zaboravit nikad neću,
Dane hadža lijepe, fine,
Pri ruci nam uvijek bili,
Ti studenti iz Medine.

A došli su sa svih strana,
Jedine nam domovine,
U grad našeg Pejgambera,
Ti studenti iz Medine.

Sa najljepšim ahlakom su,
Sve najljepše osobine,
I ništa im nije teško,
Studentima iz Medine.

Ja ne sretoh u životu,
Nigdje takve omladine,
Hadžijama na pomoći,
Ti studenti iz Medine.

Zahvalnost im dugujemo,
Sve što za nas rade, čine,
Sa bismilom i osmjehom,
Ti studenti iz Medine.

(Denijal Dergić 16.01.2021)